Политика за Поверителност

Политика за защита на личните данни
Нашата компания изисква въвеждането на лични данни само и единствено с цел обслужването на клиенти онлайн. Като потребител на нашият сайт,  личните данни ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Важно
Като използвате този сайт,вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Нормативна основа
Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

Вашите лични данни
За да се свържем с вас и за по-добро, бързо и качествено обслужване е необходимо да ни предоставите част от личните си данни ( адрес, телефон и поща).

Разкриване на вашите лични данни
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законно упълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни
При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Приложимо право Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.